زنجیر کوچک آموزش تئاتر نمایش استانی

زنجیر کوچک: آموزش تئاتر نمایش استانی جشنواره استان فارس اجرای تئاتر عمومی تئاتر مساجد

گت بلاگز علمی پزشکی دانشجویان علوم پزشکی باید متناسب با نیازهای واقعی تربیت شوند

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تربیت متخصصین علوم پزشکی باید متناسب با نیازهای واقعی جامعه و ورود به عرصه های جهانی انجام می گیرد و دانشجویان باید در فیلدها

دانشجویان علوم پزشکی باید متناسب با نیازهای واقعی تربیت شوند

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمانگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در افتتاحیه هجدهمین همایش آموزش علوم پزشکی با بیان الزامات جهانی آموزش علوم پزشکی، کارها صورت گرفته در مسیر تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را تشریح کرد.
وی گفت: در تدوین این برنامه ها ضمن توجه به نیازهای آینده کشور، به مسیر حرکت جهانی آموزش علوم پزشکی توجه شده است و همپای سایر کشورها در این مسیر حرکت می کنیم.

عبارات مهم : آموزش

معاون آموزشی وزارت بهداشت سلامت را یکی از مهمترین مأموریتهای هر حکومتی دانست و گفت: تأمین منابع انسانی حوزه سلامت به اعتبار نقش به سزایی که در ارتقای سلامت دارد، همواره از دغدغه های مهم و مهم هر دولت است و این مهم بر عهده حوزه آموزش علوم پزشکی در کشورها است.
وی با بیان اینکه در نظام سلامت تمامی کشورهای دنیا به این توصیه پی برده شده است که تحول در ارائه خدمات سلامت مستلزم تحول در آموزش علوم پزشکی هست، اظهار داشت: مطالعات متعددی نیز در این زمینه صورت گرفته و در هریک از این مطالعات بر جنبه های متفاوت تحول در آموزش علوم پزشکی تاکید شده است است.
آموزش مدیریت و اقتصاد سلامت به دانشجویان پزشکی و تقویت مهارت های رهبری
لاریجانی، آموزش مداوم جامعه پزشکی به منظور ارتقای حرفه مندان نظام سلامت و لزوم تربیت مدرسین با مهارت های آموزشی را از جنبه های مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: ارزیابی دانشجویان جهت ورود به رشته های علوم پزشکی، آموزش مدیریت و اقتصاد سلامت به دانشجویان پزشکی و تقویت مهارت های رهبری از دیگر جنبه هایی است که در آموزش علوم پزشکی در دنیا بدان توجه می شود.
وی تربیت متخصصین علوم پزشکی متناسب با نیازهای واقعی جامعه و ورود به عرصه های جهانی را از دیگر ابعاد مورد توجه برشمرد و افزود: در تمامی نظام های آموزشی پیشرفته به این عنوان پی برده اند که دانشجویان علوم پزشکی باید در فیلدهای عملی و بستر جامعه تربیت شوند و ارائه دروس نظری و تربیت این دانشجویان در محیط های علمی کافی نیست.
اقبال به آموزش های آنلاین در آموزش علوم پزشکی
معاون وزیر بهداشت اقبال به آموزش های آنلاین در آموزش علوم پزشکی را از دیگر جنبه های آموزش سلامت در دنیا ذکر کرد و اظهار داشت: این امر تا جایی پیش رفته که به عنوان مثال در یکی از موسسات معتبر جهانی ۱۸۰ دانشکده به حدود ۴۰ هزار دانشجوی پزشکی آموزش آنلاین ارائه می دهند. مجازی سازی در کشور ما با این وسعت از ضرورت ها است و باید تلاش کنیم تا آموزش های علوم پزشکی به صورت ترکیبی و باتوجه به آموزش های آنلاین ارائه شود.
وی مهارتهای ارتباطی، قدرت حل مسأله و نوآوری سه مزیت اول دانش آموختگان علوم پزشکی جهت اشتغال در نظام های سلامت پیشرفته برشمرد و گفت: گسترش تعاملات بین المللی در آموزش علوم پزشکی از فاکتورهای مهمی است که در برنامه ریزی جهت ارتقای منابع انسانی حوزه سلامت باید مورد توجه قرار گیرد و باید در کوریکولوم های آموزشی به این امر توجه شود و در آینده نزدیک دوره ای در این خصوص جهت دانش آموختگان برگزار می شود.
لاریجانی افزود: گسترش دپارتمان های آموزش پزشکی یکی از ضروریات ارتقای آموزش است و در حال حاضر با برگزاری دوره مجازی آموزش پزشکی حدود ۹۰۰ نفر از اعضای هیات علمی در این دوره در حال تحصیل هستند.
اهمیت همکاری بخش شخصی در آموزش علوم پزشکی
وی با اشاره به اهمیت همکاری بخش شخصی در آموزش علوم پزشکی، اظهار داشت: تعداد دانشگاههای علوم پزشکی شخصی در کشورهای EMRO از سال ۲۰۰۰ به بعد مجموعاً دو برابر شده است و در برنامه ریزی حوزه آموزش باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با این ملاحظات و باتوجه به نیازهای حال و آینده علوم پزشکی کشور برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شد و با گذشت ۳ سال از اجرای این بسته ها، نشانه های تحول و عوض کردن در آموزش پزشکی در حال نمایان شدن است.
وی گفت: روند تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفته و مشهود است که با حرکتهایی که در وزارت بهداشت، مناطق آمایشی کشور و دانشگاههای علوم پزشکی صورت گرفته در اکثر بسته ها پیشرفت خوبی داشته ایم و در بعضی بسته ها نیز باید زیاد تلاش شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دستاوردهای عمده بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: نتیجه های این بسته ها در دانشگاههای علوم پزشکی مشهود است و جهش خوبی در دانشگاهها ایجاد شده است است.
لاریجانی گفت: در کنار این دستاوردها هریک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز با حرکت در مسیر تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ثمراتی را داشته اند که نتیجه همکاری تک تک مسئولین در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور بوده است.
ارائه بیش از ۵۰۰ طرح پژوهشی در حوزه آموزش علوم پزشکی
وی کسب مرجعیت علمی را از اهداف مهم بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ذکر کرد و گفت: در این زمینه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به عنوان حافظه سازمانی حوزه آموزش تشکیل شده است و در همین مدت کوتاهی که از راه اندازی این مرکز می گذرد در نخستین فراخوان مرکز بیش از ۵۰۰ طرح پژوهشی در حوزه آموزش علوم پزشکی و خصوصا بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به این مرکز ارسال شده است است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت شناسایی و ساماندهی و همچنین تدوین کتب مرجع در حیطه های علمی متفاوت را یکی از کارها موثر در تسریع حرکت حوزه علوم پزشکی به سمت مرجعیت علمی ذکر کرد و اشاره کرد: در این راستا کمیسیون ارزیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی در حوزه معاونت آموزشی تشکیل شده است و آثار بسیاری نیز از دانشگاهها ارسال شده است که در این کمیسیون در دست بررسی است.
وی همچنین به تدوین کتب مرجع دندانپزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: این مهم با همت جمعی از اساتید و اعضای بورد تخصصی انجام شده است و در جشنواره قبلی نیز از این کتب رونمایی شد.
حرکت دانشگاههای علوم پزشکی به سمت دانشگاههای نسل سوم
لاریجانی به مطالعات انجام شده است در زمینه حرکت دانشگاههای علوم پزشکی به سمت دانشگاههای نسل سوم اشاره کرد و افزود: به زودی نتیجه های این مطالعات در چند دانشگاه کشور به صورت پایلوت اجرایی می شود و نشانه این است که روح کارآفرینی و نوآوری را در دانشگاههای علوم پزشکی و دانش آموختگان این دانشگاهها ارتقا دهیم و نهادینه سازیم.
وی تاکید کرد: دانشگاهها باید با راه اندازی شرکت های دانش بنیان وارد بازار شوند و توانایی تبدیل دانش به ثروت را داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه حوزه آموزش می بایست پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه باشد و تربیت نیروی انسانی باید برمبنای نیازهای واقعی کشور صورت گیرد گفت: باتوجه به الگوی ارائه خدمات در کشور و با همکاری بخش های متفاوت نظام سلامت این نیازها در حال رصد هستند و در این راستا نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی کشور نیز در دست طراحی است.
نیاز هر منطقه تا ۱۰ سال آینده به نیروی انسانی مشخص می شود
وی افزود: در واقع در این نقشه ها نیاز هر منطقه تا ۱۰ سال آینده به نیروی انسانی مشخص می شود و از طریق برنامه ریزی در جنبه های متفاوت این نیروها تامین می شود. در این برنامه تاکید بر جذب نیروهای بومی و ماندگار در مناطق آمایشی متفاوت کشور است.
لاریجانی بر لزوم ارتقای مهارت شاغلین حوزه سلامت کشور در جهت پاسخگویی به نیازهایی که در این حوزه ایجاد می شود تاکید کرد و افزود: آموزش های مهارتی و حرفه ای این گروه از شاغلین راهکار ارتقای این مهارت ها است و در این راستا مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای راه اندازی شده است که این مرکز متناسب با نیازهای مناطق متفاوت کشور آموزش های مهارتی و حرفه ای بر عهده خواهد داشت.
وی بازبینی کوریکولوم های آموزشی باتوجه به نیازهای آموزشی تازه نظام سلامت و توسعه علوم بین رشته ای را از دیگر برنامه های وزارت بهداشت جهت توسعه آموزش در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه ذکر کرد و بیان داشت: تصویب سند آمایش سرزمینی و تشکیل کلان مناطق آمایشی کشور خوابیدن مناسب جهت اجرای تمامی این برنامه ها در سطح کشور بود و خوشبختانه با تعامل خوبی که بین دانشگاههای مناطق برقرار شد امروز شاهد تحولات چشمگیری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها هستیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به کارها صورت گرفته در جهت تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: مسیر حرکت دانشگاهها در جهت تحول و نوآوری ارزیابی شده است و مورد نیاز است مسئولین وزارت بهداشت و دانشگاهها از این نتیجه های جهت اصلاح عملکرد و ارتقای آموزش علوم پزشکی بهره برداری کنند.
وی با اشاره به تشکیل مناطق آمایشی لزوم همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مناطق با دست اندرکاران آموزش عالی در هر منطقه را یکی از فاکتورهای مهم در ارتقای آموزش علوم پزشکی و در کل آموزش عالی کشور ذکر کرد و گفت: بر همین اساس تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد اسلامی منعقد شده است و از این بعد آموزش علوم پزشکی در واحدهای این دانشگاه با همکاری منطقه آمایشی انجام می شود.
لاریجانی با بیان اینکه بخش شخصی ظرفیت های زیادی جهت توسعه آموزش علوم پزشکی دارد، گفت: راهبردهای کلی همکاری بخش شخصی در آموزش علوم پزشکی طراحی و به دانشگاهها ابلاغ شده است و اجرای این راهبردها در کشور در حال برنامه ریزی است.
وی توسعه اخلاق حرفه ای در بین دانش آموختگان علوم پزشکی را از الزامات تربیت نیروهای متخصص و مسئول ذکر کرد و گفت: با تشکیل شورای عالی اخلاق پزشکی برنامه ریزی وسیعی در این حیطه صورت گرفته است.
از سال ۹۴ تاکنون ۱۴۰۰ برنامه آموزشی به زبان انگلیسی بارگذاری شد
معاون آموزشی وزارت بهداشت به کارها انجام شده است در زمینه توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه education Iran خوابیدن را فراهم کرده تا ظرفیت های کشور به داوطلبان تحصیل علوم پزشکی در سطح دنیا معرفی شود و از سال ۹۴ تاکنون ۱۴۰۰ برنامه آموزشی به زبان انگلیسی در این سامانه بارگذاری شده است و بیش از ۷۰۰ هزار دیدار از آن صورت گرفته است.
لاریجانی جذب دانشجوی خارجی را یکی از مولفه های توسعه بین المللی آموزش برشمرد و افزود: حدود ۲ هزار دانشجوی خارجی در کشور در حال تحصیل در رشته های علوم پزشکی هستند که ۶۰ درصد آن در مقاطع تحصیلات تکمیلی هست. لیکن باید برنامه ریزی وسیع تری در این زمینه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی جهت تعامل با مراکز علمی معتبر دنیا یکی از ملزومات تحول در نظام سلامت است و بر این اساس نقشه آمایش بین الملل علوم پزشکی کشور ترسیم شده است هست. بر اساس این نقشه مشخص می شود که هریک از مناطق آمایشی با کدامیک از کشورها ارتباط داشته باشند. که البته این نقشه دانشگاهها را محدود نمی کند و هریک از دانشگاهها که بخواهند با کشوری خاص ارتباط برقرار کنند با هماهنگی کلان منطقه مسئول می توانند این کار را انجام دهند.
اعتباربخشی بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: اعتباربخشی بین المللی راهکاری است که دانشگاههای علوم پزشکی می توانند خود را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهند. تاکنون چند دانشگاه کشور اعتباربخشی بین المللی شده است اند و چند دانشگاه نیز اعلام آمادگی کرده اند و مقدمات کار جهت اعتباربخشی این دانشگاهها در حال آماده شدن است.
لاریجانی از تغییرات در نظام ارزشیابی دانشگاههای خارجی و مدارک دانش آموختگان این دانشگاهها سخن گفت و افزود: براین اساس بر این اساس علوه بر بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت، ۷۰۰ دانشگاه برتر نظام رتبه بندی QS و ۸۰۰ دانشگاه برتر تایمز و ۵۰۰ دانشگاه برتر شانگهای در لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفته اند و هر سال نیز لیست این دانشگاهها مورد بازبینی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: طی دهه های گذشته با توسعه آموزش علوم پزشکی کشور ظرفیت های زیادی ایجاد شده است و مورد نیاز بود تا بخشی از این ظرفیت ها به جذب دانشجوی خارجی تخصیص داده شده است یابد. همچنین این مجوز صادر شده است تا دانشجوی خارجی مازاد بر ظرفیت در دانشگاه های علوم پزشکی جذب شود.
صدور شماره نظام پزشکی موقت جهت دستیاران خارجی رشته های بالینی
معاون آموزشی وزارت بهداشت صدور شماره نظام پزشکی موقت جهت دستیاران خارجی رشته های بالینی را از دیگر تسهیلات اعمال شده است جهت جذب دانشجویان خارجی برشمرد و گفت: باتوجه به ماهیت آموزش در این رشته ها و لزوم انجام مداخلات بالینی از سوی دانشجویان، صرفا زیرنظر استاد مربوطه شماره نظام پزشکی موقت جهت دستیاران خارجی رشته های بالینی تخصیص داده شده است داده شد.
برگزاری آزمون های بین المللی در کشور با قرارداد با بعضی موسسات معتبر بین المللی
وی به راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی اشاره کرد و گفت: در جهت برگزاری آزمون های بین المللی در کشور قراردادهایی با بعضی موسسات معتبر بین المللی منعقد شده است و از طریق همکاری مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی از ساال گذشته تاکنون چندین آزمون بین المللی از جمله تافل، IELTSE و GRE در کشور برگزار شده است است.
لاریجانی بازمهندسی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور و ایجاد مراکز سنجش در تمامی مناطق آمایشی را از کارها انجام شده است جهت ارتقای آزمون های علوم پزشکی ذکر کرد و اظهار داشت: در این مسیر آزمون صلاحیت بالینی در تمامی مناطق آمایشی کشور برگزار می شود و همچنین آزمون پیش کارورزی نیز به صورت الکترونیک برگزار می شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم اعتباربخشی جهت ارتقای کیفی بیمارستان های آموزشی و دانشگاهها تاکید کرد و گفت: با تشکیل کمیسیون اعتباربخشی برنامه ریزی وسیعی در این راستا انجام شد. ماموریت هایی نیز در این راستا به دو دانشگاه علوم پزشکی کشور عزیزمان ایران و اصفهان سپرده شده است و علاوه بر ارزیابی داخلی، ارزیابی خارجی بیمارستان های آموزشی و همچنین دانشگاهها و موسسات آموزشی با همکاری دبیرخانه مناطق آمایشی انجام شده است و به زودی نتیجه های این کار اعلام می شود.
اعتباربخشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت نخستین بار
وی افزود: در واقع بعد از انقلاب اسلامی این نخستین بار است که دانشگاههای علوم پزشکی کشور اعتباربخشی می شوند.
لاریجانی گفت: در اجرای اعتباربخشی دانشگاهها و موسسات آموزشی، دانشگاهها براساس ۴۲ استاندارد الزامی و ۲۴ استاندارد ترجیحی ارزیابی شدند و برطبق تطبیق با استانداردهای الزامی این دانشگاهها در ۴ گروه طبقه بندی شدند و ۷ دانشگاه با کسب امتیاز کامل در ارزیابی به مدت ۲ سال تایید اعتبار شدند و در همین جمع از این دانشگاهها تقدیر خواهد شد.
وی با اشاره به از تلاش های صورت گرفته در جهت ارتقای بدنه هیات علمی دانشگاهها افزود: طی ۲ سال گذشته اعتبارات ستادی آموزش و همچنین بودجه بخش آموزش در دانشگاهها تا حد چشمگیری رشد کرده، لیکن باتوجه به برآوردهای انجام شده است هنوز هم درصد کمی اعتبارات مورد نیاز جهت حوزه آموزش تامین شده است و مورد نیاز است شرکت های بالادستی برنامه ریزی جدی در این زمینه داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن تشریح مسیر آینده تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: همزمان با اجرای این برنامه ها، ارزیابی و پایش آن نیز از طریق سامانه آتنا انجام شده است و تاکنون ۲ گزارش از ارزیابی فرایند و یک گزارش نیز درخصوص کارها انجام شده است در جهت ماموریت های سپرده شده است به مناطق آمایشی تدوین شده است که امیدواریم دانشگاهها باتوجه به این نتیجه های جهت پررنگ تر کردن نقاط قوت و برطرف چالش ها برنامه ریزی کنند.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: آموزش | سلامت | پزشکی | آموزشی | برنامه | بهداشت | دندانپزشکی | برنامه ریزی | وزارت بهداشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog